CHIYODA INTEGRE SLOVAKIA, s.r.o.

Kontakt

CHIYODA INTEGRE SLOVAKIA, s.r.o.

 

Údernícka 15
851 01  Bratislava 5

IČO: 36 709 981

DIČ: 2022284583
IČ DPH: SK 2022284583

č.ú. 8560793009/1111 UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Registrácia:Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, vl. č. 50095/B

Tel.:
00421-2-6353-2125, 2126, 2358
00421-2-6225-0750

Fax.: 00421-2-6353-2360

Vedenie spoločnosti a personálne oddelenie:

00421-2-6353-2358, admi1@chiyoda.sk

Oddelenie predaja:

00421-2-6353-2125, sale4@chiyoda.sk